Diefstal van sieraden goed verzekerd?

19-06-2016

Diefstal van uw sieraden wel goed verzekerd?

In Nederland vinden dagelijks bijna 200 inbraakpogingen plaats. Dit betekent dat er per jaar bij 1 op de 100 huizen wordt ingebroken. Inbrekers zijn meestal op zoek naar geld, sieraden of autosleutels. Het is weer zomer en dat betekent dat er meer ramen en deuren open staan. Gelegenheidsdieven maken hier optimaal gebruik van! Als er iets gestolen wordt, verwacht u dat de schade wordt vergoed door uw verzekeraar. Het is daarbij wel van belang dat u goed verzekerd bent. Bij sieraden blijkt het verzekerd bedrag nog wel eens te laag te zijn. Daarom in dit artikel tips voor u om onderverzekering van sieraden te voorkomen. Onderverzekering betekent dat u bij een gebeurtenis zoals diefstal niet volledig schadeloos wordt gesteld.

Vaak onderverzekering bij diefstal van sieraden

Wij maken regelmatig mee dat verzekerden/consumenten onderverzekerd zijn voor hun sieraden. Dit leidt tot ontevredenheid en dat willen we graag voorkomen. In inboedelverzekeringen zijn sieraden vaak voor standaard bedragen verzekerd . Dit ligt doorgaans tussen maximaal €2500 tot €15000 voor zowel beschadiging als diefstal. Het is verstandig om regelmatig te controleren of de hoogte van de sieradendekking nog wel voldoende is. Heeft u bijvoorbeeld een duur horloge gekocht of oorbellen geërfd van oma? Dit zijn goede redenen om te kijken of het maximaal verzekerde bedrag nog wel voldoende is.

Sieraden buitenshuis

Sieraden zijn normaal alleen verzekerd op het verzekerde adres in huis. Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk of kostbaarheden buitenshuis/overal ter wereld te verzekeren dekking voor beschadiging, diefstal of verlies . Hiervoor gelden er per verzekeraar ook weer vaste verzekerde bedragen.

Als u op vakantie gaat, kunnen sieraden buiten het woonhuis ook verzekerd worden via een keuzedekking Bagage op bijvoorbeeld een doorlopende of aflopende reisverzekering.

Hoe kunt u teleurstelling voorkomen?

Zorg dat het verzekerd bedrag van de sieraden voldoende is. En als u ook diefstal verzekerd wilt hebben, dient u dit ook aan te vragen. Het verzekerde bedrag voor diefstal van sieraden kan verhoogd worden. Bij hogere verzekerde bedragen voor sieraden (vaak vanaf €20.000) zal er eerst een risicobeoordeling plaatsvinden alvorens de dekking wordt geaccepteerd. Er worden ook preventie eisen gesteld zoals het opbergen van de sieraden die u niet draagt in een (muur/vloer)kluis. U moet kunnen aantonen welke sieraden u in eigendom heeft. Dit wordt gedaan door aankoopbewijzen met een omschrijving van de sieraden en door eventueel foto’s te overleggen. Het is dus belangrijk dat u om een aankoopbewijs vraagt en deze bewaart. Een taxatie of foto is niet altijd voldoende, omdat dat wel iets zegt over bezit, maar niet over eigendom.

Schadevergoeding vindt plaats op basis van de waarde van de sieraden op het moment van de beschadiging of diefstal. Het kan zijn dat de sieraden in waarde zijn toegenomen sinds de aankoop. Als er een taxatierapport is dan wordt de schade afgewikkeld op basis van het taxatierapport. Als er geen taxatierapport aanwezig is, wordt de waarde door een deskundige vastgesteld op basis van de aankoopbewijzen, omschrijving van het sieraad en eventuele foto’s.

Inbraakpreventie voor de vakantieperiode

Naast een goede dekking voor sieraden kunt u het risico op inbraak ook verkleinen. U kunt bijvoorbeeld een goed verankerde kluis voor de sieraden gebruiken om te bewaren of een goede alarminstallatie aanschaffen. Veelal is voor een verzekerd bedrag boven de €20.000 een kluis zelfs vereist.

Ook kunt u de VeiligeBuurt app (www.veiligebuurt.nl) raadplegen. Dit is dé buurtpreventie-app waarmee buren op een laagdrempelige manier sociale controle kunnen uitoefenen. Hiermee kunnen ze eenvoudig verdachte situaties melden aan elkaar en aan de juiste instanties.

Wist u dat een gemiddelde inbreker slechts 30 seconden nodig heeft om binnen te komen? Maak het de inbreker lastig door de drie L-factoren: Lawaai, Licht en Lang werk.