Dienstverlening & Reviews

Hakze Verzekeringen (KVK: 01160712) helpt bedrijven, ondernemers en particulieren aan passende en betaalbare (financiële) zekerheid. Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding welke wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product of verzekering aangaat. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’ De financiële instelling zal deze kosten verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Dit kan dan op basis van een vaste prijs, uurtarief of een abonnement. Ons uurtarief is € 60-, excl. BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in:

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen

Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken

Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen

Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring Hakze Verzekeringen

Schadeverzekeringen

De dienstverlening bestaat uit Advisering, Bemiddeling en Nazorg/Beheer.

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn onderdeel van de prijs van het product(provisie). Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. De provisievergoeding is doorgaans tussen 10 en 25% van de premie.

In plaats van provisie is ook een abonnement mogelijk. Onderstaand zijn de abonnementsvormen met bijbehorend tarief vermeld:

-Schadeverzekeringen particulier vanaf € 7,50-, per maand.

-Schadeverzekeringen zakelijk zonder personeel vanaf € 15-, per maand.

-Schadeverzekeringen zakelijk met personeel vanaf € 60-, per maand.

-Inkomensverzekering individueel vanaf € 10-, per maand

-Inkomensverzekering collectief vanaf € 10-, per maand

In een dienstverleningsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd. Via info@hakzeverzekeringen.nl kunt u een exemplaar van de betreffende dienstverleningsovereenkomst verkrijgen.

Levensverzekering, Inkomensverzekering, Bankspaarrekening

De dienstverlening bestaat uit Advisering, Bemiddeling en Nazorg/Beheer.

Wij brengen onze vergoeding bij u in rekening. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Daarin worden ook afspraken gemaakt voor Nazorg/Beheer. Via info@hakzeverzekeringen.nl kunt u een exemplaar van de dienstverleningsovereenkomst verkrijgen.

Onze Klanten

Onze eigen klanten kunnen het beste vertellen, hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Daarom hebben we een aantal klanten gevraagd naar de ervaringen met Hakze Verzekeringen. Aanbevelingen van klanten kunt u lezen op LinkedIN via: Aanbevelingen via linkedin .

Ook zijn er diverse reviews vermeld op www.advieskeuze.nl. Advieskeuze.nl is een website waar onder meer de dienstverleningsvormen, adviestarieven en klantwaarderingen (reviews) van advieskantoren transparant worden gemaakt. Onze pagina en reviews kunt u vinden via: Advieskeuze .