Verzekeringsmap afstoffen loont voor bedrijven.

01-11-2018

Bespaar op verzekeringen

Elke ondernemer doet er verstandig aan snel de verzekeringsmap af te stoffen. Er zijn drie belangrijke redenen om dit nu echt te doen:

 

1-Verzekeringen nodig? Onderhoud verzekeringen nodig?

Een uitgebalanceerd verzekeringspakket voorkomt onnodige problemen en garandeert/beschermt de continuïteit van uw onderneming. Maar welke risico’s vormen een financiële bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming en welke niet?  Hoe vaak doet zich een gebeurtenis of situatie voor en wat zijn de financiële gevolgen van deze gebeurtenis of situatie? Is  € 5000-, schade al het einde van uw onderneming of is dat € 100.000-, schade?

Een grondige risico analyse geeft antwoord op deze vragen en kan leiden tot het schrappen van overbodige verzekeringen, waardoor besparingen worden gerealiseerd.

Periodiek onderhoud en controle van verzekeringen is belangrijk en kan ook de nodige besparingen opleveren. Door periodiek meerdere verzekeraars te benaderen om voor verzekeringen een aanbod te doen, kan altijd wel een besparing worden behaald. Echter hierbij moet je goed opletten of  je er niet  op achteruit gaat in de dekkingsvoorwaarden.  Steeds meer bedrijfsverzekeringen zijn tegenwoordig na de contractsduur(vaak looptijd van een jaar) maandelijks opzegbaar.

 

2-Verhoging premies door verzekeraars.

Steeds meer verzekeraars komen er achter dat de ontvangen premies en schade-uitkeringen niet meer met elkaar in verhouding zijn. De schadelast neemt toe en de premie-inkomsten blijven achter. De tendens is dat  verzekeraars premieverhogingen gaan doorvoeren.

 

3-Afspraken met adviseur

Het is vooral belangrijk om goede afspraken te maken met de adviseur. Een mogelijkheid tot besparing is om de adviseur niet op provisie maar op ’fee’-basis te laten werken.Afrekenen gebeurt dan op basis van een urendeclaratie of een vaste vergoeding.

 

 

 

 

 

Hoe veilig is jouw bedrijf voor cybercriminelen?

Al langere tijd neemt cybercriminaliteit onder MKB-bedrijven toe. Zeker 20% van het MKB krijgt te maken met fraude, diefstal en/of afpersing via internet ( https://www.kvk.nl/veilig-zakendoen/bescherm-je-bedrijf-met-deze-7-acties/ ). Niet langer zijn alleen grote bedrijven/organisaties doelwit, maar gaan criminelen voor de matig beveiligde kleine- en middelgrote ondernemingen. Ze opereren als inbrekers: ze kijken in ieder ‘huis’ om te zien of ergens een raampje openstaat. Dat gaat met een enorme snelheid. Daar waar ze naar binnen kunnen, zullen ze dat zeker doen.

Cyberincidenten vormen bedreiging nummer 1 voor de bedrijfscontinuïteit van MKB bedrijven. Voor een mkb’er loopt de schade van een cyberaanval namelijk al snel op naar tienduizenden euro’s of meer.

“We werken in de cloud”, “IT regelt alles” of “bij ons valt niets te halen” horen we vaak als excuus. Neem toch eens een moment de tijd om te bedenken welke consequenties het heeft als al jouw systemen , apparaten en data niet meer bereikbaar zijn. Of als je klant- of personeelsgegevens op straat liggen? Dat kost veel meer tijd en geld dan het vooraf op orde brengen van je cyber security.

Hoe veilig is jouw bedrijf? Met een eerste gratis cyberrisico check gesprek van 15 minuten met onze partner Perfect Day ga je erachter komen.

Wacht niet langer en neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor de cyberrisico check!

Vanaf 1 januari registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen

Vanaf 1 januari registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen
Met ingang van 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. In de conversieperiode, van 1 januari tot en met 31 december 2021, kunnen bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring van de RDW worden geregistreerd. Na de conversieperiode is een keuring voor registratie verplicht en zijn de kosten van registratie hoger. Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur? Dan is men ook verplicht een kentekenplaat op het voertuig te monteren. 

Alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd. Voor (land)bouwvoertuigen die sneller willen rijden dan 25 km per uur en/of een ontheffing nodig hebben geldt dat naast de registratie ook direct een kentekenplaat verplicht is. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren. Gebeurt de registratie binnen de conversieperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021? Dan is een RDW-keuring of schouw niet nodig. Het gaat dan puur om een administratieve registratie. Alle nieuwe landbouwvoertuigen die na 1 januari 2021 worden verkocht zijn bij aflevering bij de RDW geregistreerd en hebben een kentekenplaat.

De invoering van registratie- en kentekenplicht komt van de Europese eis om een APK te verplichten voor trekkers / voertuigen op wielen met een maximumconstructiesnelheid hoger dan 40 km/uur. Met invoering van de registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2021 komt Nederland aan deze Europese eis tegemoet. Naast invoering van de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen, gaat de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen van 25 km per uur naar 40 km per uur en komt er één loket voor ook ontheffingsverlening.

Ook krijgen de (land)bouwvoertuigen met deze nieuwe regeling ook meer toegang tot N-wegen en rondwegen, waardoor een snellere en veiligere verplaatsing van de voertuigen mogelijk wordt. De plicht geldt voor alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan. Onder een openbare weg valt bijvoorbeeld ook een fabriek, groothandel of een bedrijfsterrein waar derden (bijvoorbeeld voetgangers) kunnen komen.

U kunt  vanaf begin 2021 (land)bouwvoertuigen registreren via de registratiewebsite van de RDW. Na registratie en tenaamstelling van het voertuig, ontvangt u een kentekenbewijs. Daarmee kunt u een kentekenplaat aanvragen.
Er geldt een aantal uitzonderingen voor de registratieplicht. Zo hoeven (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg rijden, niet geregistreerd te worden. Toch kan het registreren van de uitgezonderde voertuigen de moeite waard zijn: het kan een duurdere schouw of keuring voorkomen, mocht het voertuig toch de openbare weg op gaan. Daarnaast geldt vanaf 2025 een kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen.

Meer informatie over de invoering van de registratieplicht en de eventueel bijbehorende kentekenplicht vindt u op deze website van de RDW. Ook vindt u meer informatie op de websites van de diverse (land)bouwbelangenorganisaties.

 

Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring

Wie een huis gaat kopen, wil natuurlijk zeker weten dat de bouwkundige staat van de woning goed is. Dit kan niet iedereen zomaar beoordelen. Het is dan ook verstandig om een bouwtechnisch rapport van een huis te laten maken om (nare) verrassingen achteraf te voorkomen.

Ook verkopers doen er in sommige gevallen verstandig aan om een bouwtechnische keuring van de te verkopen woning te laten maken. Hiermee voldoe je al voor een groot gedeelte aan je informatieplicht bij de verkoop en laat je kopers zien dat je weet wat je verkoopt.

Een bouwtechnische keuring vraagt  u eenvoudig aan via onze partner Homekeur Bouwtechnische keuringen. De kosten hiervoor bedragen meestal € 369,- incl. btw. U kunt onderstaand formulier invullen.

Aangeboden door Homekeur – Bouwkundige keuring

Uw bedrijf en Corona. Wat kan de overheid voor u doen?

Uw bedrijf en Corona.

Dit zijn ongewone tijden. Zelfs degene onder ons die al wat hebben meegemaakt kunnen zich niet heugen dat zich ooit een situatie zich heeft voorgedaan als deze. Het voelt vreemd aan, maar des te belangrijker is het dat we nu zorgen dat we de juiste dingen doen en zoeken naar oplossingen voor degene die in een benarde situatie terechtkomen.

Helaas zijn er veel ondernemers die een zware periode tegemoet gaan vanwege de getroffen maatregelen.  De overheid heeft hiertoe verschillende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. We hebben alle informatie hierover onderaan in linkjes gezet.

We willen iedereen veel sterkte wensen in deze aankomende periode en we sluiten ons aan bij de woorden van de minister-president: Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

 

Algemene informatie voor ondernemers inzake Coronavirus

-Handige informatie voor werkgevers en ondernemers (rijksoverheid.nl):

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

-Veelgestelde ondernemersvragen over Corona (kvk.nl):

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/Kamerbrief over economische

-Maatregelen met betrekking tot Coronavirus:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

-Informatie over aanvragen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) tegemoetkoming dekking personeelskosten :

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

-Informatie over verruimde BMKB-regeling voor ondernemers:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

-Uitstel van belastingbetaling als gevolg van Coronavirus:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

 

Bespaar ook op uw WOZ-aanslag, bezwaar maken loont in veel gevallen! TIP maak GRATIS bezwaar

Bespaar ook op uw WOZ-aanslag.

Als huiseigenaar ontvangt u jaarlijks tussen 1 februari en 31 maart het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning stelt de gemeente vast op basis van standaardmodellen.

Er ontstaan vaak fouten in de waardering, omdat een gemeente niet alle woningen individueel kan beoordelen.

Meer dan 40% van de ingediende bezwaarschriften worden landelijk toegekend. Bezwaar maken heeft dus zin.
Gevolgen hoge WOZ-waarde = meer belasting betalen

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Waterschapsbelasting
Vermogensbelasting
Inkomstenbelasting
Hierdoor betaalt u gemiddeld +/-100 euro per jaar te veel!
Bent u het niet eens met de vermelde waarde van uw woning of twijfelt u eraan?
Dan dient u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar in te dienen. Wij helpen u hier graag bij. In samenwerking met onze partner Bezwaarmaker kunt u gebruik maken van deze gratis dienstverlening.

Ja, ik wil gratis Bezwaar maken

Profiteer daarom vandaag nog van onze service. Wanneer de waarde wordt verlaagd, bespaart u niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren op uw WOZ-aanslag.
Ook voor zakelijk onroerend goed
Ook voor uw zakelijk onroerend goed kunt u gebruik maken van onze service.
Alleen bij zakelijk onroerend goed zijn er eventuele kosten aan verbonden. De kosten zijn 30% van de OZB Indien de waarde van zakelijk onroerend goed niet wordt verlaagd, zullen er ook geen kosten in rekening worden gebracht.
Ja, ik wil een bezwaarschrift indienen

Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Inleiding

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele contracten met werknemers te sluiten. De meeste wijzigingen in de Wab vinden plaats in het arbeidsrecht, maar met deze brief informeren wij u over de gevolgen voor de WW-premie. Een evenzo belangrijk onderwerp, want een flexibel contract kan vanaf 2020 een kostbare aangelegenheid worden.

Gevolgen voor u

Kort gezegd worden vaste contracten goedkoper door een lage WW-premie, terwijl flexibele contracten juist duurder worden door een hoge WW-premie. Per 1 januari 2020 hangt de WW-premie niet meer af van de sector waarin u door de Belastingdienst bent ingedeeld. Binnen enkele sectoren is de sectorpremie nu al afhankelijk van het soort contract. De lage premie geldt nu voor contracten met een overeengekomen duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd. Deze systematiek gaat vanaf 1 januari 2020 in aangepaste vorm voor alle sectoren gelden. Bij een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, betaal je de lage premie, in andere gevallen de hoge premie. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is vastgesteld op vijf procentpunten!

Lage of hoge premie betalen?

De lage premie is van toepassing op werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar dat mag geen oproepovereenkomst zijn. In het arbeidsrecht is bepaald wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst. Dat is onder andere het geval als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig gespreid is over dat jaar (jaar-urennorm). Dit betekent dat voor nul-urencontracten en min-max contracten de hoge premie gaat gelden, ook als dat een contract voor onbepaalde tijd is. De lage premie geldt onder andere ook voor bepaalde sociale verzekeringsuitkeringen, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering, BBL-werknemers en voor werknemers jonger dan 21, die minder dan 12 uur per week werken. Wilt u de lage premie kunnen toepassen, dan zullen de schriftelijke contracten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie moeten worden bewaard. Ontbreken de schriftelijke contracten, dan zullen deze alsnog moeten worden opgesteld. U moet ook de aard van de overeenkomst op de loonstrook en in de loonaangifte vermelden.

Corrigeren lage premie

In de volgende twee gevallen moet de lage premie worden herzien naar de hoge premie: 1. De dienstbetrekking eindigt binnen twee maanden na aanvang, ook als de werknemer opzegt. 2. De werknemer krijgt in een kalenderjaar 30% of meer uren verloond dan contractueel is overeengekomen. Dit geldt niet bij een arbeidsovereenkomst van ten minste 35 uur per week.

Bron: Raethuis, www.raethuis.nl

 

 

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen

01-02-2019

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om leidingen voor water, gas en olie. En om kabels voor onder meer elektriciteit en dataverkeer.Regelmatig ontstaat er bij graafwerkzaamheden(graven, boren, heien, palen slaan,draineren, freezen, bomen/planten rooien) schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Er geldt een wettelijke verplichting om zorgvuldig graafwerkzaamheden uit te voeren. Zorgvuldig graven doe je volgens de richtlijn Zorgvuldig grondroeren.

Kabeleigenaren en netwerkbeheerders moeten informatie over ondergrondse kabels en leidingen leveren aan het Kadaster. Het Kadaster voegt deze informatie samen. Grondroerders krijgen deze informatie wanneer zij een zogenoemde KLIC melding (graafmelding) doen. Uitvoerders van graafwerkzaamheden, de zogenoemde grondroerders, moeten graafwerkzaamheden verplicht melden bij het Kadaster met een KLIC melding. Deze uitwisseling van informatie kan schade helpen voorkomen.

Netbeheerders zijn verplicht informatie over aansluitleidingen digitaal beschikbaar te stellen. Dat is de belangrijkste wijziging in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON, voorheen WION) die vanaf 31 maart 2018 van kracht is. Netbeheerders van gasleidingen moeten per 1 januari 2020 gegevens over aansluitleidingen digitaal beschikbaar stellen. Netbeheerders van elektriciteitsleidingen, drinkwaterleidingen en telecomleidingen moeten dat doen per 1 januari 2028. Voor netbeheerders van riolering geldt geen verplichting tot digitalisering van de aansluitleidingen. Rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/graafschade

Het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) regelt de digitale informatie-uitwisseling over kabels en leidingen. Het KLIC is een onderdeel van het Kadaster. Er is een handige (gratis)KLIC-app (zie:https://www.grondig.com/artikel/gratis-klic-app waarmee  je alle KLIC meldingen op je telefoon of tablet kan binnen halen.  Iedereen op een bouwplaats kan zo de beschikking krijgen over de juiste informatie.

Wie betaalt de graafschade?

Bij zorgvuldig graven hebben de feitelijk graver en de grondroerder overlappende verantwoordelijkheden. De grondroerder moet de Klic-tekeningen opvragen en beschikbaar stellen op de werklocatie. De feitelijk graver moet controleren of het voorbereidende werk goed is gedaan en graaft alleen als en zolang de situatie geheel duidelijk is. Zodra een graafschade ontstaat, komt al snel de vraag voor wiens rekening de schade moet komen. De netbeheerder legt de schadeclaim neer bij één van de betrokken partijen. Regelmatig wordt een claim doorgestuurd van de opdrachtgever naar de feitelijk graver of wordt de netbeheerder doorverwezen. Claims worden verrekend met facturen, hoewel dit wettelijk gezien niet mag. In de praktijk komt de schadeclaim vaak terecht bij de feitelijk
graver. Vrijwel altijd komt vast te staan dat die de kabel of leiding heeft beschadigd. Op grond van de zelfstandige onderzoeksplicht zal een schade al snel voor zijn rekening komen. De factuur van de netbeheerder moet dan worden betaald.

Als er in onderaanneming wordt gewerkt, gebeurt dit meestal op grond van een door beide partijen ondertekende overeenkomst. In dit soort overeenkomsten zijn altijd regelingen over aansprakelijkheid en verzekeringen te vinden. De onderaannemer kan verplicht worden gesteld om bepaalde verzekeringen af te sluiten, zoals een WAM-verzekering voor het werkmateriaal, een CAR verzekering en/of een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Aan de verzekeringen worden eisen gesteld(zoals een verplichte KLIC melding).  In een overeenkomst kan staan dat alle aansprakelijkheid zonder meer op de onderaannemer rust of dat de opdrachtgever zichzelf vrijwaart van schadeclaims van de onderaannemer en anderen. Bij dit soort overeenkomsten is het altijd goed om alert te zijn. Neem alle onderdelen daarvan goed door en leg de overeenkomst voor aan uw verzekeraar of juridisch adviseur. Onderzoek of uw verzekeringen voldoen aan de gestelde eisen en de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Voordelige Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Fysiek zware beroepen tot 67,3 jaar

29-10-2018

Nieuw bij Hakze Verzekeringen, een echt betaalbare AOV voor ondernemers met een fysiek zwaar beroep en een eindleeftijd van 67,3 jaar!

In het kort:

• Een betaalbare AOV voor ondernemers met een (fysiek) zwaar beroep
• Gericht op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en duurzame  inzetbaarheid van de ondernemer
• Uitgebreide begeleiding door onze arbeidsdeskundigen:
• 1 x per drie jaar een persoonlijk gesprek
• Inzicht in gezondheid en ondernemerscapaciteiten
• Deskundige hulp en advies bij om- en bijscholing
• Bij arbeidsongeschiktheid
• 5-jaars uitkering bij arbeidsongeschiktheid in het eigen beroep. De uitkering wordt langzaam afgebouwd.
• Een langlopende uitkering tot AOW-leeftijd (67 jaar en 3 maanden) als je echt niet meer kan werken, en niet meer in staat bent het minimum  loon te verdienen, ook niet in een ander beroep of in een andere functie.

Ondernemers werken door waar anderen stoppen. Ook als je een zwaar beroep hebt. Tot je 67e. Maar hoe dan? Want soms lukt het gewoon niet meer, al dat zware werk. En dan word je arbeidsongeschikt. Als ondernemer met een zwaar beroep sta je soms met je rug tegen de muur. Je moet
langer doorwerken, maar in jouw beroep is dat helemaal niet zo goed mogelijk. Want jouw werk is zo zwaar dat het lastig wordt om tot je 67e door te gaan met werken. De Langer Mee AOV biedt uitkomst.

De premie van de Langer Mee AOV ligt doorgaans tussen €100- €300 per maand.

Voor meer informatie zie bijgaande link: Langer mee AOV  of zie de video: Video Langer Mee AOV

Voor een advies op maat, neem dan contact op met Hakze Verzekeringen!

Hoe verder na een Ernstige ziekte of ongeval?

19-04-2017

 

Een Ernstige ziekte of ongeval. Het zal je maar gebeuren.

 

Een Ernstige gebeurtenis kan iedereen overkomen.  Hoe ziet het leven eruit als je blijvend letsel overhoudt aan een ongeval of geconfronteerd wordt met een hartaanval of kanker? Is je gezin in staat om de gevolgen van overlijden door een ongeval financieel op te vangen? Vaak niet. Daarom is er de Ernstige ziekte en ongeval polis.

Maar weinig Nederlanders hebben voldoende maatregelen genomen om zichzelf en hun gezin tegen de financiële gevolgen van ernstige gebeurtenissen te beschermen. Dit is vooral bij zelfstandig ondernemers het geval. Ondernemers kunnen niet terugvallen op regelingen van een werkgever of overheid. Kijk in onderstaand filmpje hoe het echt zit: https://youtu.be/VlMOVIdbuNA

De TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis biedt een ruime financiële tegemoetkoming bij een hartaanval, hersenbloeding of kanker, bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval en bij overlijden als gevolg van een ongeval. Zie ook bijgaande Verzekeringskaart .

De voordelen van de Ernstige ziekte en ongeval polis zijn:

-Keuze uit drie dekkingen met een modulaire opbouw. Je kunt er voor kiezen om slechts één van de drie dekkingen te verzekeren, of twee, of alle drie.

-Als je kiest voor de dekking ernstige ziekte in combinatie met de dekking voor blijvende invaliditeit en/of de dekking voor overlijden, ontvang je een korting van 15% op de premie voor de dekking ernstige ziekte.

-Ruime verzekerde bedragen om uit te kiezen. Voor de dekking ernstige ziekte is dat maximaal €25000. Voor de dekking blijvende invaliditeit is dat maximaal €400.000. Voor de dekking overlijden is dat maximaal €200.000.  Je kunt het verzekerde bedrag jaarlijks verhogen of verlagen. En je kunt er elk jaar voor kiezen om een dekking uit uw verzekering te verwijderen of toe te voegen.

-Een dagvergoeding voor ziekenhuisopname of thuisherstel in de dekking voor ernstige ziekte. De dagvergoeding bedraagt tussen € 25,- en € 125,-, afhankelijk van het verzekerd bedrag dat je kiest voor de dekking ernstige ziekte.

-je hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen of medische keuring te ondergaan.

-Zeer betaalbare premie. Voor de dekking overlijden na een ongeval is de premie €0,30 per €1000 verzekerd bedrag per jaar. Voor de dekking blijvende invaliditeit na een ongeval  is de premie €0,55 per € 1000 verzekerd bedrag per jaar. De premie voor de dekking ernstige ziekte is afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag en de leeftijd op de ingangsdatum van de verzekering.

 

Laat je niet langer verrassen door een ernstige gebeurtenis. Neem voor de Ernstige Ziekte en ongeval Polis contact op met Hakze Verzekeringen.

Hoe gaat u de lasten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers financieren in januari 2017?

05-04-2016

Financiering lasten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers

Loondoorbetalingsverplichting
Een werkgever heeft voor vaste medewerkers een wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 2 jaar( Wet WULBZ). In deze twee jaar hebben werkgever en werknemer verplichtingen voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Voor medewerkers met een tijdelijk contract(bepaalde tijd) heeft een werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende het(tijdelijk) dienstverband. Datzelfde geldt ook voor de re-integratie verplichtingen van werkgever en werknemer. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld toch zo’n €250 per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Dit komt door directe kosten zoals de loondoorbetaling en arbodienstverlening en re-integratie en door indirecte kosten zoals kosten voor vervangend personeel of verlies van productie/dienstverlening (www.verzuimkosten.nl)

WGA Vast
Een ​vaste ​medewerker(contract onbepaalde tijd) die gedeeltelijk(35%-80%) arbeidsongeschikt raakt komt na deze twee jaar​ ziekte/arbeidsongeschiktheid​ in aanmerking voor een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). ​Deze WGA lasten worden gedurende een periode van 10 jaar via de gedifferentieerde WGA premie doorbelast aan de werkgever. Ook als de medewerker niet meer in dienst is. Voor dit financiële risico is ​een​ werkgever standaard verzekerd bij ​het ​UWV. ​Een werkgever betaalt aan het UWV dan de WGA Vast premie​.​ ​H​et ​UWV regelt​ dan de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Het is ook mogelijk Eigen Risico drager te worden voor deze WGA Vaste lasten. Je bent als werkgever dan privaat(bij een verzekeraar) verzekerd en niet meer via het UWV (premie WGA Vast vervalt dan). Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn vaak betere resultaten behalen op het gebied van re-integratie, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden. De totale financiële lasten zijn daardoor vaak lager. Bovendien is er dan niet het risico van een plotselinge premieverhoging als er toch een medewerker in de WGA komt. De premieaanpassing bij verzekeraars is namelijk veel minder fors dan bij het UWV. Het is daarom zeker het overwegen waard om eigenrisicodrager te worden. Zie ook www.uwv.nl/ERD.

WGA Flex 2017
Op 1 januari 2014 is de Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden, ook wel bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Het doel van deze wet is om het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van “vangnetters” te beperken. Vangnetters zijn mensen die wegens ziekte een ziektewetuitkering krijgen. WGA flex is het laatste onderdeel van de wet Bezava.

Het gevolg van de wet BeZaVa is dat een werkgever die per 1 januari 2017 eigenrisicodrager is (of wordt) voor de WGA , ook de WGA-uitkeringslasten van tijdelijke arbeidskrachten(WGA Flex) moet gaan betalen. Deze werkgevers zijn dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerkers.

Vanaf 01-01-2017 kun je dan eigen risico drager worden voor zowel medewerkers met een vast dienstverband (WGA Vast) en medewerkers met een tijdelijk dienstverbanden//flex werkers (WGA Flex). De WGA Vast premie en WGA Flex premie bij het UWV komt dan te vervallen. Deze keuze voor wel of niet eigen risico dragen voor de WGA moet voor 01-10-2016 bij de Belastingdienst zijn ingediend.

ZW Flex
Net als bij de WGA is het vanaf 01-01-2014 mogelijk om ook voor de ziektewet(ZW) eigen risico drager te worden. Je bent dan privaat(bij een verzekeraar) verzekerd en niet meer via het UWV. De ZW-Flex premie bij het UWV is dan niet van toepassing. Als eigenrisicodrager voor de ziektewet betaal je als werkgever zelf de Ziektewet uitkering voor je (ex) werknemers die daar bij ziekte recht of hebben. Ook als ze niet meer bij je werken. Ook preventie-en verzuimbeleid regel je als werkgever dan zelf, samen met de bedrijfsarts of arbodienst. Ook de re-integratie van ziekte werknemers heb je dan zelf in de hand.

Keuze
Voor zowel de Ziektewet als voor de WGA heeft een werkgever dus de keuze tussen het publieke bestel (UWV) of eigenrisicodrager worden met de mogelijkheid dit te verzekeren. Er wordt daarin geen onderscheid meer gemaakt tussen vaste en tijdelijke medewerkers. Bij eigen risico dragen voor de WGA per 01-01-2017 is het interessant te vermelden dat de lopende uitkeringslasten/verplichtingen voor de WGA bij het UWV blijven.

Naar verwachting zullen de premies bij verzekeraars lager liggen dan bij het UWV. De premies van verzekeraars zullen rond juni 2016 bekend worden. Vooral voor de middelgrote en grote werkgevers (loonsom vanaf €300.000 tot €3.000.000) lijkt eigen risico dragen voor WGA en /of ZW interessant te gaan worden. Eigen risico dragen is niet alleen de keuze maken aan welk loket de premies worden betaald. Het is vooral ook een strategische keuze op welke wijze de lasten van zieke- en arbeidsongeschikte werknemers worden gefinancierd en daarbij zelf met behulp van professionals gedurende 12 jaar de regie te voeren inzake de begeleiding en re-integratie. Dus zelf invloed uitoefenen op het beheersen van de schadelast. Laat u daarom zorgvuldig en tijdig voorlichten.

P. Hakze
Hakze Verzekeringen
tel: 0513436270
mail:info@hakzeverzekeringen.nl