Vanaf 1 januari registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen

Vanaf 1 januari registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen
Met ingang van 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. In de conversieperiode, van 1 januari tot en met 31 december 2021, kunnen bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring van de RDW worden geregistreerd. Na de conversieperiode is een keuring voor registratie verplicht en zijn de kosten van registratie hoger. Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur? Dan is men ook verplicht een kentekenplaat op het voertuig te monteren. 

Alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd. Voor (land)bouwvoertuigen die sneller willen rijden dan 25 km per uur en/of een ontheffing nodig hebben geldt dat naast de registratie ook direct een kentekenplaat verplicht is. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren. Gebeurt de registratie binnen de conversieperiode van 1 januari tot en met 31 december 2021? Dan is een RDW-keuring of schouw niet nodig. Het gaat dan puur om een administratieve registratie. Alle nieuwe landbouwvoertuigen die na 1 januari 2021 worden verkocht zijn bij aflevering bij de RDW geregistreerd en hebben een kentekenplaat.

De invoering van registratie- en kentekenplicht komt van de Europese eis om een APK te verplichten voor trekkers / voertuigen op wielen met een maximumconstructiesnelheid hoger dan 40 km/uur. Met invoering van de registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2021 komt Nederland aan deze Europese eis tegemoet. Naast invoering van de registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen, gaat de maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen van 25 km per uur naar 40 km per uur en komt er één loket voor ook ontheffingsverlening.

Ook krijgen de (land)bouwvoertuigen met deze nieuwe regeling ook meer toegang tot N-wegen en rondwegen, waardoor een snellere en veiligere verplaatsing van de voertuigen mogelijk wordt. De plicht geldt voor alle (land)bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen, en combines, die de openbare weg op gaan. Onder een openbare weg valt bijvoorbeeld ook een fabriek, groothandel of een bedrijfsterrein waar derden (bijvoorbeeld voetgangers) kunnen komen.

U kunt  vanaf begin 2021 (land)bouwvoertuigen registreren via de registratiewebsite van de RDW. Na registratie en tenaamstelling van het voertuig, ontvangt u een kentekenbewijs. Daarmee kunt u een kentekenplaat aanvragen.
Er geldt een aantal uitzonderingen voor de registratieplicht. Zo hoeven (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg rijden, niet geregistreerd te worden. Toch kan het registreren van de uitgezonderde voertuigen de moeite waard zijn: het kan een duurdere schouw of keuring voorkomen, mocht het voertuig toch de openbare weg op gaan. Daarnaast geldt vanaf 2025 een kentekenplaatplicht voor alle (land)bouwvoertuigen.

Meer informatie over de invoering van de registratieplicht en de eventueel bijbehorende kentekenplicht vindt u op deze website van de RDW. Ook vindt u meer informatie op de websites van de diverse (land)bouwbelangenorganisaties.