Berichten

Unieke verzekeringsoplossing voor het ondernemersrisico van bedrijven werkzaam in de ICT

Het ondernemersrisico in de ICT-sector.

Schade die klanten van automatiseringsbedrijven lijden door toedoen van fouten van hun dienstverlener kan verzekerd worden. Maar hoe zit het met de eigen schade van een
ICT-onderneming? Is dat ook op een aansprakelijkheidsverzekering mee te verzekeren?

Als een ICT-onderneming haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, dan kan deze voor de ontstane schade aansprakelijk worden gehouden door haar opdrachtgever. De schade, die onder andere kan bestaan uit verlies van omzet, de kosten van een externe adviseur of de kosten voor extra inzet van eigen personeel, is verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het ICT-bedrijf.

Vaak lijdt de ICT-ondernemer zelf ook schade als de gedupeerde opdrachtgever terugbetaling eist van het bedrag dat voor de dienstverlening betaald is. Zeker als het om grote automatiseringsprojecten gaat, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor een ICT-onderneming.

Deze zogenaamde eigen schade is bijna altijd uitgesloten op een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars vinden dit een “ondernemersrisico”.

De verzekeraar Chubb biedt als enige verzekeraar in Nederland onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven wél dekking voor eigen schade van een verzekerde.Terugbetaling van door verzekerde ontvangen fees en kosten zijn hiermee verzekerbaar geworden. Daarnaast verzekert Chubb ook de eigen schade van de
ICT-onderneming als:

1. Een opdrachtgever een factuur weigert te betalen wegens een vermeende wanprestatie. Chubb betaalt hiervoor dan een vergoeding om zo een aansprakelijkheidsclaim
te voorkomen.

2. Er sprake is van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. ICT-ondernemingen moeten dit melden aan de autoriteiten en/of de personen wiens gegevens dit betreft. Chubb vergoedt in dat geval:
o de kosten van het melden
o de public relations kosten
o de kosten om de oorzaak en omvang van het verlies vast te stellen
o de kosten voor de kredietbewakingsdiensten van de creditcardmaatschappij

Wilt u meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven, neem dan contact op met Hakze Verzekeringen.