Berichten

Een RI&E? Wat is dat ook al weer?

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

 

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of  te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E  zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

 

De RI&E is niet ingewikkeld. Wel verplicht voor iedere ondernemer met personeel!

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wel. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E  via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel:

Inspectie SZW controleert hier dan ook op.

 

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

 

Alles wat u moet weten over de RI&E!

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Daarom heeft het Steunpunt RI&E -instrumenten speciaal voor ondernemers in het MKB een handleiding opgesteld voor het zélf uitvoeren van een RI&E De brochure ‘Aan de slag met de RI&E’  is nu gratis te downloaden via www.rie.nl

In deze brochure vindt u alle informatie die u kan helpen om een RI&E te maken. Door deze boekje als leidraad te gebruiken en de stappen uit te voeren, zorgt u dat u uw zaak op orde heeft. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Wie slim is, voert zijn RI&E dus gemakkelijk (en goedkoop!) zelf uit.

 

Inhuren ZZP’ er niet meer zonder risico opdrachtgever.

Zorgplicht uitgebreid naar zzp’ers

28 maart 2012 – Werken er binnen uw organisatie zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), let er dan op dat ook zij hun werk veilig kunnen uitvoeren. Mocht er iets misgaan, dan kunt u namelijk alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schade,ook al geldt de zorgplicht in feite alleen voor werknemers in loondienst. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een organisatie verantwoordelijk was voor de invaliditeit van een zzp’er die was ingehuurd voor een reparatieklus. In 2005 werd na een bedrijfsongeval het rechterbeen van de man boven de knie geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde de organisatie aansprakelijk. Het bedrijf wees de claim echter af omdat de zzp’er geen werknemer in loondienst was. Verschillende rechtbanken gaven de organisatie gelijk en wezen de claim ook af. Na zeven jaar procederen stelde de Hoge Raad echter de zzp’er in het gelijk. De organisatie moet nu aantonen dat er is voldaan aan de zorgplicht.

Zorgplicht niet langer beperkt

Deze uitspraak betekent dat uw zorgplicht niet langer beperkt is tot de werknemers die in loondienst zijn bij uw organisatie. Ook zult u moeten kunnen aantonen dat u aan de zorgplicht voldaan heeft. Geef de zzp’ers dus dezelfde instructies en beschermingsmiddelen als u aan uw werknemers geeft. Hoge Raad, 23 februari 2012, LJN: BV0616