Berichten

Werkmateriaalverzekering

Een werkmateriaalverzekering beschermt het voortbestaan van uw onderneming.

Een graafmachine die een ondergrondse kabel raakt (materiële schade) waardoor de fabriek stilvalt (immateriële schade). Een werknemer die met de heftruck de loods uitrijdt en daarbij een collega over het hoofd ziet met als gevolg forse letselschade. Of een hijskraan die bovenop een pand in aanbouw valt door het wegzakken van een stempelpoot. Een goede verzekering, helemaal afgestemd op dit soort risico’s, is dan heel belangrijk. Een werkmaterieelverzekering  beschermt u tegen onvoorziene kosten door schade.

Je kunt zelf bepalen hoe compleet eenwerkmateriaalverzekering moet zijn. Er is  veelal keuze uit vier dekkingen.

 

Dekking Aansprakelijkheid 

Dekt de aansprakelijkheid voor schade met of door het verzekerde object aan personen en/of goederen. De dekking voor aansprakelijkheid op de Werkmaterieelpolis bestaat uit het verkeersrisico en het werkrisico:

  • Het verkeersrisico dekt de aansprakelijkheid door deelname aan het verkeer
  • Het werkrisico dekt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens werkzaamheden

NB:

Voor alle voertuigen/objecten die zich zelfstandig mechanisch/motorisch kunnen voortbewegen geldt een verzekeringsplicht volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen(WAM). Dus zitmaaiers, elektrische pallettrucks, kooi- apen, moffets en andere meeneemheftrucks, golfwagentjes, heftrucks etc. dienen voor de WAM verzekerd te zijn.  Iedereen is zich wel bewust dat een dergelijke verzekering voor auto, motor, bromfiets,vaartuig, tractor en dergelijke afgesloten dient te worden maar vaak wordt dit bij dergelijk werkmateriaal vergeten.

Schade aan eigen zaken

Bij dekking voor aansprakelijkheid is schade aan eigen zaken meeverzekerd voor een vast bedrag. Bijvoorbeeld voor € 100.000,-. Deze dekking komt bovenop het verzekerd bedrag aansprakelijkheid.

 

Vervangend object

Wordt uw eigen materiaal tijdens reparatie of revisie vervangen door een niet eigenaar toebehorend gelijkwaardig object?. Dan geldt de dekking aansprakelijkheid ook voor dit vervangende object. Dit is alleen van toepassing als de aansprakelijkheid niet onder een andere verzkering is gedekt.

 

Casco Dekking.

De cascodekking dekt beschadiging en verlies van:

  • Het verzekerde object
  • De tot de standaarduitrusting van het verzekerde object behorende accessoires
  • Niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires die aan of in het verzekerd object zijn bevestigd, tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis
  • Niet tot de standaard uitrusting behorende accessoires die de veiligheid bevorderen, tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis
  • Verder valt onder de cascodekking: de kosten van berging, noodzakelijke bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur, tot het voor casco verzekerde bedrag