zakelijk

Ondernemen betekent keuzes maken en beslissingen nemen. Dagelijks. Veel zaken kunt u sturen. Maar er zijn risico’s die u niet kunt uitbannen. Een uitgebalanceerd verzekeringspakket voorkomt onnodige problemen en garandeert de continuïteit van uw onderneming.

Verzekeraars zijn echter doorgaans beter op risico ‘s ingesteld dan degene die met het risico wordt geconfronteerd. Dit blijkt ook uit cijfers.  Binnen een jaar gaat namelijk 65% van de bedrijven of ondernemers failliet( of worden ernstig  bedreigd in de continuïteit) die door een schade van enige omvang worden getroffen.  De oorzaak is dat verzekeraars vaak om (terechte) diverse redenen een uitkering weigeren. Daarnaast is er vaak sprake van een combinatie van te lage verzekerde bedragen en onjuist ingeschatte risico’s.

U loopt  het zogenaamde polisrisico. Het risico van onjuiste polissen en de onbekendheid van de verplichtingen vanuit de polis.

Hakze Verzekeringen wil daarom het bedrijfsleven een aanzet geven tot “risicomanagement”. Risicomanagement heeft een helder en simpel doel. Na een onzekere gebeurtenis moet de schade betaald worden. Uw bedrijfscontinuïteit staat voorop.

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen